תקנון ותנאי שימוש בפינדרלה

אנו מודים לך על רישומך כלקוח של שירותינו. תקנון זה מסדיר את השימוש שלך בפלטפורמה של חברת מיי סמארטי ישראל בע"מ ( להלן : "החברה" ) באתר החברה www.finderella.co.il ( להלן : "אתר החברה" ) ובאפליקציית פינדרלה (Finderella) לטלפון הנייד, ודרך הבוט פינדרלו (Finderello) בוואטס אפ, כלקוח של שירותינו.

השירותים אשר מספקת החברה באמצעות האתר, האפליקציות והבוט פינדרלו יכונו להלן פלטפורמת "פינדרלה" שימוש שלך בפלטפורמת פינדרלה מהווה הסכמה ואישור מצדך של התקנון וכל תנאיו כמפורט במסמך זה וכן של כל שינוי ו/או תיקון של התקנון כפי שנפרסם מעת לעת.

אתה מצהיר ומאשר כי: (1) הנך בן לפחות 16 שנים, (2) יש לך את הכשירות המשפטית להתחייב לחוזים ולבצע פעולות משפטיות, ו- (3) יש לך את הזכות, סמכות ויכולת לקבל ולעמוד בתנאי תקנון זה, ותעשה זאת ללא דופי. במקרה שהנך מקבל את תנאי התקנון בשם חברה או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר ומאשר כי יש לך את הסמכות לפעול בשם ישות זו ולחייבה לעמוד בתנאי התקנון. אתה נדרש להסכים ולקבל את תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות שלנו בכדי להשתמש בפלטפורמת פינדרלה כלקוח.

השימוש בשירות ובכלל זה בתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים") הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים ושעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי, (Textual) חזותי, (Visual) קולי (Audio) או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

אודות השירות בתמצית

השירות משמש, בין היתר, כמנוע מציאה וכמערכת לשידוך בין לקוחות ובין עסקים ושירותים בישראל. התכנים והמידע המוצגים בו מוזנים אליו על-ידי משתמשי השירות . בין היתר, תוכל למצוא בשירות תכנים ומידע אודות בתי עסק, בעלי מקצוע, שירותים, הופעות ואירועי בידור, חדרי כושר ועוד ועוד, תוך שימוש באפשרויות וחתכי החיפוש המתקדמים שמציע השירות.

כאמור, חלק מתכניו של השירות מוזן אליו על-ידי משתמשיו הרשומים, המשתתפים בהזנת התוכן לשירות באופן פעיל. בכלל זה, מאפשרת לך מפעילת השירות להוסיף מידע ותכנים אודות בתי עסק ושירותים שטרם התפרסמו בשירות וכן לכתוב ביקורות הולמות וחוקיות, המהוות הבעת דעה אישית, אודות בתי העסק והשירותים המוצגים בו – זאת לאחר שביצעת עסקה עם נותן שירות המופיע באתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ביחס לסדר התוצאות המוצגות בשירות, רשאית מפעילת השירות להתיר לבעלי עסקים אפשרויות קידום של תכנים מסוימים בשירות כנגד תשלום. תכנים מקודמים יתפרסמו אך ורק באזורים המיועדים לכך בין עמודיו של השירות. מפעילת השירות אינה מתערבת באופן מלאכותי בסדר הצגת התוצאות בשירות.

למפעילת השירות מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי. מידע נוסף אודות השירות, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, תוכל למצוא בעמודים הרלבנטיים של השירות.

מפעילת השירות מעמידה לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג' כאמור נעשה על אחריותך בלבד. שימוש כאמור אינו קשור למפעילת השירות והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של מפעילת השירות.

לתשומת לבך - חלק מהשירותים הניתנים באמצעות היישומון הם "שירותים מבוססי מיקום", הנעזרים בטכנולוגיית GPS על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תוצאות חיפוש התואמות ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם התקנת היישומון והסכמתך לתנאים אלה אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך באמצעות היישומון, על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך. על-מנת לצפות בתוצאות חיפוש התואמות את מיקומך באמצעות האתר, יהיה עליך להקליד את כתובתך במקום המיועד לכך באתר, אם תבחר לעשות כן, לפי שיקול דעתך.

קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריות המלאה.

פלטפורמת פינדרלה (Finderella)

 1. פלטפורמת פינדרלה הינה פלטפורמה המבוססת על אינטרנט ותקשורת ניידת באמצעות אפליקציות, המאפשרת לך, ה"לקוח" להתקשר ולכרות חוזים עם "ספקים", אנשים ו/או בתי עסק המעוניינים לספק לך שירותים ו/או טובין. אם אתה מסכים על תנאי עסקה עם ספק, אתה וספק זה תיצרו הסכם באופן ישיר ביניכם, כמפורט להלן בסעיף 3. לשם הדגשה, החברה אינה צד לעסקאות, אינה מעסיקה ספקים ואינה מפקחת או שולטת בפעילות של ספקים במסגרת השירותים שהם מספקים לך ואתה מאשר שהנך מודע לאמור.

  בנוסף, החברה אינה קובעת מחיר של עסקאות או מספקת לך אמצעים לתשלום לספקים עבור השירותים או הטובין שהם מספקים לך. פלטפורמת פינדרלה מאפשרת אך ורק את הקישור בינך לבין הספקים לשם אספקה של השירותים או הטובין בהם אתה חפץ. לחברה אין שליטה ואינה אחראית על טיב, תזמון, חוקיות, אמצעים או ביצוע בפועל של שירותים על ידי ספקים. לחברה אין שליטה ואינה אחראית על יושרו, תפקודו, יכולותיו או כל פעולה או מחדל של ספק. החברה אינה מפקחת על פעילותו של הספק ואינה מספקת ביטוח או אחריות לשירותים או כל מצג לעניין התאמת, איכות, מהימנות או תזמון השירותים או הטובין שמספקים ספקים איתם הנך מתקשר באמצעות פלטפורמת פינדרלה.

הבוט פינדרלו (Finderello)

 1. הבוט פינדרלו הינו בוט מבוסס אפליקצית המסרונים וואטסאפ, המאפשרת לך, ה"לקוח" להעלות פניה אשר תישלח לנותני שירות זמינים בהתאם לאיזור המגורים אשר בחרת. לשם הדגשה, החברה אינה צד לעסקאות, אינה מעסיקה ספקים ואינה מפקחת או שולטת בפעילות של ספקים במסגרת השירותים שהם מספקים לך ואתה מאשר שהנך מודע לאמור.

  בנוסף, החברה אינה קובעת מחיר של עסקאות או מספקת לך אמצעים לתשלום לספקים עבור השירותים או הטובין שהם מספקים לך. הבוט פינדרלו מאפשר אך ורק את הקישור בינך לבין הספקים לשם אספקה של השירותים או הטובין בהם אתה חפץ. לחברה אין שליטה ואינה אחראית על טיב, תזמון, חוקיות, אמצעים או ביצוע בפועל של שירותים על ידי ספקים. לחברה אין שליטה ואינה אחראית על יושרו, תפקודו, יכולותיו או כל פעולה או מחדל של ספק. החברה אינה מפקחת על פעילותו של הספק ואינה מספקת ביטוח או אחריות לשירותים או כל מצג לעניין התאמת, איכות, מהימנות או תזמון השירותים או הטובין שמספקים ספקים איתם הנך מתקשר באמצעות פלטפורמת פינדרלה.

זכאות, אחריות ותיקון

 1. לתשומת לבך, החברה אינה מסננת לקוחות או ספקים בתהליך הרישום עבור ובמהלך השימוש בפלטפורמת פינדרלה ו/או הבוט פינדרלו, והחברה אינה מגבילה זכאות לרישום בשום אופן או צורה. למרות האמור לעיל, החברה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למנוע מכל אחד להשלים את רישומו כלקוח. החברה אינה יכולה ואינה לוקחת על עצמה כל אחריות לדיוק או מהימנות כל מידע אשר מסופק באמצעות פלטפורמת פינדרלה. כאשר הנך מתקשר עם ספקים, עליך להשתמש בזהירות סבירה, שיקול דעת ושכל ישר כדי להגן על עצמך ורכושך, כפי שהנך נוהג באופן רגיל כאשר הנך מתקשר עם אנשים אשר אינך מכיר. החברה וכל גורם מטעמה אינם אחראים להתנהגות המקוונת או הלא מקוונת של כל משתמש של פלטפורמת פינדרלה , ואתה משחרר את החברה וכל גורם מטעמה מכל תביעה או דרישה הקשורים לנזק לגוף או רכוש הקשורים לשימושך בפלטפורמת פינדרלה. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם ללקוח או לספק כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את אפשרות השימוש בכל חלק מפלטפורמת פינדרלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה אחראית לכל נזק שנגרם עקב שינוי או הפסקת פעילות כל חלק מפלטפורמת פינדרלה.

עבודה מול ספקים

 1. אתה מאשר ומסכים כי כל הזמנה לשירותים או טובין מספק, אשר מתבצעת באמצעות פלטפורמת פינדרלה ו/או הבוט פינדרלו, אינה מהווה חוזה משפטי סופי ומחייב. התנאים של כל הסכם רכישה לשירותים או טובין בינך לבין כל ספק אשר מעוניין למכור לך שירותים או טובין יסוכמו באופן סופי ו/או יתוקנו באופן פרטי בין הצדדים. אתה מאשר בזאת שתנאי הרכישה והמחירים אשר מופיעים בהצעת המחיר של הספק שבחרת בהזמנה אשר יצרת אינם, ואינם יכולים להיות, סופיים ומקיפים. בכל מקרה, אתה מסכים ומאשר כי החברה אינה צד לכל הסכם רכש בינך לבין ספק, כתוצאה מכל הסכם אשר יושג בשל שימוש בפלטפורמת פינדרלה . כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בינו לבין הספק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
 2. פלטפורמת פינדרלה אינה סוכנות כוח אדם והחברה אינה המעביד של ספק כלשהו. לאור האמור, החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל פעולה או מחדל של ספק. עלייך כלקוח ומקבל שירות לבקש מנותן השירות אשר מגיע לביתך ו/או משרדך לראות תעודת הסמכה מקצועית לעבודות הדורשות כחוק. החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל בקשה ופעולה שדורשת תעודת הסמכה ונעשתה על ידי נותן שירות אשר אינו מוסמך, עלייך כמקבל שירות לוודא זאת והאחריות עלייך בלבד, לראות תעודת הסמכה מנותן השירות, כמו כן זכותך לבקש לראות תעודת הסמכה מנותן השירות בעת הגעתו למקום הפעולה ולפני תחילת ביצועה.

תשלום

 1. אתה מסדיר את תנאי השירות באמצעות פלטפורמת פינדרלה ו/או הבוט פינדרלו אל מול הספקים אך לאחר מכן אתה מסדיר את התשלום עבור השירות ישירות מול הספק. החברה אינה צד לכל הסכם שלך עם ספק, אם זה לצורך רכישת שירותים או טובין. תשלום עבור שירותים או טובין אשר מוסדרים דרך פלטפורמת פינדרלה נעשה ישירות ממך לספק ולא באמצעות הסדר של החברה. לא תידרש לספק לחברה פרטי כרטיס אשראי או חשבון בנק , מאחר וכל תשלום עבור שירותים או טובין אשר מוסדרים דרך פלטפורמת פינדרלה נעשה ישירות ממך לספק. אתה האחראי הבלעדי לתשלום כל מס (לרבות מס ערך מוסף, ככל שיהא) בגין שירותים או טובין אשר מוסדרים דרך פלטפורמת פינדרלה.

ויתור

 1. פלטפורמת פינדרלה ו/או הבוט פינדרלו הינה זירה המשמשת אך ורק לשם קישור בינך ולקוחות אחרים לבין ספקים. מאחר והחברה אינה מעורבת בעסקאות בפועל בין לקוחות לספקים או בהשתכללות עסקאות, במקרה ומתעוררת מחלוקת בינך לבין ספק או ספקים, אתה מוותר על כל טענה או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא הקשור למחלוקת מעין זו, ומוותר במפורש על כל זכות לפיצוי או שיפוי מן החברה בגין שירותים הקשורים לפלטפורמת פינדרלה. החברה מצהירה כי אינה צד להתקשרות בין משתמשי פלטפורמת פינדרלה, אין לה והינה משוחררת מכל אחריות בגין כל התקשרות בין משתמשי פלטפורמת פינדרלה.

שימוש אסור

 1. בעת השימוש בפלטפורמת פינדרלה ו/או בבוט פינדרלו, אינך רשאי לבצע איזה מהמעשים הבאים (להלן: "שימוש אסור")

בעצם השימוש בפלטפורמה, הנך מודע כי עשיית שימוש אסור בפלטפורמה עלול לנקיטת הליכים אזרחיים ו/או פליליים כנגדך.

הקפאה ומחיקת חשבון

 1. לחברה זכות למחוק או להקפיא את חשבונך בפלטפורמת פינדרלה במקרה ואנו מאמינים שאתה הפרת את התקנון או מדיניות הפרטיות שלנו ("הפרה") על ידי הקפאת או מחיקת החשבון שלך, אשר ייכנסו לתוקף מיד עם הביצוע. לאחר הפרה מצדך, ייאסר עליך להירשם וליצור חשבון חדש בפלטפורמת פינדרלה , אפילו אם אתה פועל בשם צד ג'. בנוסף להקפאת או מחיקת חשבונך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליך המשפטי המתאים, ללא הגבלה, בכל מקרה, החלק הרלבנטי של התקנון ישרוד ביטול או הקפאה של חשבונך בפלטפורמת פינדרלה וניתן יהיה לאכוף אותו עליך.

בטיחות חשבון וסיסמא

 1. עליך להירשם וליצור חשבון כדי להשתמש בפלטפורמת פינדרלה. אתה המשתמש המורשה היחיד של חשבונך, והנך אחראי על שמירת סיסמתך ושם המשתמש שלך עבור פלטפורמת פינדרלה בסוד. אתה האחראי היחיד לכל פעילות אשר מתקיימת דרך חשבונך. לחברה אין שליטה על חשבון של לקוח, ומצהירה כי אין לה והיא משוחררת מכל אחריות לכל פעולה כאמור. אם אתה חושד כי גורם לא מאושר משתמש בחשבון שלך או יש לך חשד כי אירעה פרצת בטחון, עליך להודיע לחברה באופן מיידי.

המידע שלך

 1. "המידע שלך" הוא כל מידע, קבצים וחומר אשר אתה מעביר לחברה או לספקים בקשר לרישום עבור והשימוש בפלטפורמת פינדרלה. אתה האחראי הבלעדי בגין המידע שלך, ואנו פועלים אך ורק כאמצעי פאסיבי לפרסום ושימוש במידע שלך. אתה מצהיר בזאת ומתחייב לחברה כי המידע שלך (א) אינו שקרי, לא מדויק או מטעה; (ב) לא מפר זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי או זכות קניינית אחר של צד ג', או זכויות פרסום או פרטיות; (ג) אינו מפר כל חוק או תקנה; (ד) אינו לשון רע, מאיים באופן לא חוקי, ואינו מהווה הטרדה; (ה) אינו בעל אופי פוגעני; (ו) לא יכיל וירוסים, תוכנות זדוניות, קבצים מושחתים, או כל תוכנה אשר עשויה לפגוע או להתערב בפעילות מחשוב, או לדלות מידע אישי או אחר; (ז) לא יטיל כל אחריות או מחויבות על החברה ולא יגרום לחברה כל נזק פלטפורמת פינדרלה כוללת תוכן הקשור לביקורת ודירוג של ספקים ("ביקורת"). ביקורת זו היא על דעתם של משתמשי פלטפורמת פינדרלה ואינה מהווה הבעת דעה של החברה, והנך מסכים ומאשר כי לחברה אין כל אחריות בגין ביקורת. יש להדגיש כי החברה אינה בוחנת או מאשרת את הביקורת ועליך לבצע מחקר עצמאי כדי לוודא שספק ספציפי הוא הגורם המתאים לטיפול בצרכיך. אנו ממליצים כי תעניק ביקורת אובייקטיבית, בונה וישרה על ספקים עימם התקשרת. איננו בודקים באופן רגיל את הדיוק או אמינותם של ביקורות. אתה מעניק בזאת לחברה רישיון שאינו בלעדי והינו לכלל העולם, ללא חזור, הגבלת זמן או תמורה ואשר ניתן להעניק בגינו רישיונות משנה לכל זכויות היוצרים, הפרסום וכל שזכויות אחרות שיש לך במידע שלך, בכל מדיה, בכדי להשתמש ולפתח את פלטפורמת פינדרלה.

קישורים

 1. פלטפורמת פינדרלה עשויה לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו אינם מהווים תמיכה או קידום של החברה של אתרים אלו או תוכנם, או להצביע על קשר כלשהו בין החברה לבין מפעילי אתרים אלו, אלא מופיעים כשירות מידע, כסימוכין ועבור נוחיות בלבד. לחברה אין שליטה על אתרים אלו, ואינה אחראית לזמינותם, דיוקם או תוכנם. זוהי אחריותך להעריך את התוכן ושימושיות של המידע שאתה דולה מאתרים אלו. השימוש בכל אתר בבעלות צד ג' נשלט על ידי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ולא על ידי תקנון זה או מדיניות הפרטיות של החברה. כניסתך לאתרי צד ג' היא על אחריותך. החברה מצהירה במפורש כי אין לה אחריות בכל הקשור לשימוש שלך באתרים או מידע בקישורים אשר מופיעים בפלטפורמת פינדרלה . הנך מסכים בזאת לשחרר את החברה מכל אחריות לנזק אשר עלול לנבוע משימוש בקישורים אשר מופיעים בפלטפורמת פינדרלה.

דיוור פרסומי והודעות

 1. השימוש בשירות ואישורך את המסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לשירות, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירת באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.

  בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת השירות על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך מפעילת השירות ו/או מי מטעמה. מפעילת השירות אף תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע שאינם מהווים דבר פרסומת.

  בנוסף, תשומת לבך כי בעת השימוש ביישומון (ככל ומכשיר הקצה שברשותך תומך בכך), ייתכן ותתבקש לאשר קבלת הודעות מתפרצות מהיישומון (Push Notifications). במידה ותאשר קבלת הודעות כאמור, עשויה מפעילת השירות לשלוח אליך הודעות מסוג זה באמצעות ממשק היישומון או מכשיר הקצה שברשותך. תשומת לבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות מפעילת השירות לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס ליישומון במישרין, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.

קניין רוחני

 1. כל הטקסט, גרפיקה, מידע, פורמט, גרפים, עיצובים, HTML מוסיקה, תמונות, וידאו, גופנים וכל תוכן אחר ("הקניין הרוחני") אשר אתה רואה או קורא באמצעות פלטפורמת פינדרלה הינו בבעלותה של החברה, חוץ מתוכן אשר נוצר על ידי משתמשים, אשר לחברה יש רישיון שימוש בו. אינך רשאי להעתיק, להוריד, להשתמש, לשנות או לשדר מחדש דבר מפלטפורמת פינדרלה ללא הרשאה מראש ובכתב מן החברה. כל שימוש של הקניין הרוחני, אלא כפי שמותר בפלטפורמת פינדרלה , אסור בתכלית האיסור ללא הרשאה מראש ובכתב מן החברה. סימני המסחר של החברה, לרבות שם החברה והלוגו של החברה, הם רכושה של החברה. כל סימן מסחר אחר, לוגו או שם מסחרי שאתה רואה בפלטפורמת פינדרלה הם רכושם של בעליהם. אינך רשאי להעתיק או להשתמש בסימנים, לוגו או שמות מסחר אלו ללא אישורו מראש ובכתב של בעליו.מאגר הכתובות והמיפוי של החברה מבוסס על מאגרי מידע שונים. למען הסר ספק, זכויות היוצרים והקניין הרוחני של כל אחד מהמאגרים האלה, שייכים לבעליו ולא תהיה לך כל תלונה או טענה או תביעה כלפי החברה בעניין זה. החברה מכבדת קניין רוחני של אחרים ומצפה כי גם אתה תעשה כן. אם אתה מאמין בתום לב שחומר כלשהו אשר מסופק וקשור לפלטפורמת פינדרלה מפר זכות יוצרים או זכות קניין רוחני אחרת, אנא הודע לנו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר, בצירוף פירוט מלא של הקניין הרוחני הרלבנטי ומדוע שימוש בו על ידי החברה מהווה לדעתך הפרה של זכות צד ג', לרבות פרטי צד ג' זה. בהתאם, באפשרותך לפנות אלינו בכתב באמצעות תיבת "צור קשר" באתר, ולדווח אודות הפרה זו. החברה מתחייבת לבחון פניה זו, בין היתר אל מול מפרסם המודעה, ובמידת הצורך להסירה מהאתר.

היעדר אחריות

 1. השימוש בפלטפורמת פינדרלה ו/או בבוט פינדרלו נעשה תחת סיכון שאתה נוטל באופן אישי וללא הגבלה, וכל השירותים אשר החברה מספקת באמצעות פלטפורמת פינדרלה ניתנים על בסיס "as is" ללא כל אחריות, לרבות לעניין התאמה למטרה מסוימת או היעדר הפרה של זכויות צד ג'. החברה אינה מספקת אחריות או מצגים לעניין דיוק או שלמות התוכן אשר מסופק באמצעות פלטפורמת פינדרלה או תוכן של אתרים המקושרים לפלטפורמת לרבות ומבלי לגרוע מהאמור אין החברה אחראית לטיב השירותים או לאיכות הטובין המסופקים על ידי הספקים ללקוחות שאיתם מתקשר הלקוח באמצעות פלטפורמת פינדרלה , ואינה נושאת כל אחריות ל-(א) טעויות או אי דיוקים של תוכן; (ב) נזק לגוף או רכוש מכל סוג, אשר נובע משימושך בפלטפורמת פינדרלה ; (ג) כל פריצה לשרתינו המאובטחים ו/או כל מידע אישי ו/או פיננסי השמור בהם.
  החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל המופיע והמתפרסם באתר, לרבות, המלצות מטעם לקוחות או ספקים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא המופיעים בפלטפורמת פינדרלה הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים באתר/ הלקוחות/ הספקים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. על אף האמור בתקנון זה, בעת רישום לפרסום באתר תידרש למסור פרטים אישיים. נתונים אלו חשובים לנו על מנת לאשר את הפרסום שלך ולהיות איתך בקשר במידת הצורך. הודעות החברה בהקשר לפרסומך, יכול ויכללו גם דבר פרסומת, בקבלת תנאי השירות הנך מאשר את שליחת דברי הפרסומות אליך בהתאם לדין. החברה וכל גורם מטעמה אינם מבטיחים כי הגישה לפלטפורמת פינדרלה תהא רציפה או שפלטפורמת פינדרלה, תהא ללא באגים או תקלות טכניות או תקלות אחרות, אינם מבטיחים דבר לעניין תוצאות השימוש בפלטפורמת פינדרלה או לעניין התזמון, דיוק, אמינות, שלמות או התוכן של כל שירות, מידע או חומר אשר מסופק בקשר עם השימוש בפלטפורמת פינדרלה. החברה אינה אחראית להתנהלות, מקוונת או לא מקוונת, של לקוח או ספק, ואינה מבטיחה כי פלטפורמת פינדרלה נקייה מוירוסים, תוכנות זדוניות או מרכיבים פוגעניים אחרים. החברה, מי מטעמה ונותני הרישיון לה אינם יכולים ואינם מבטיחים שהמידע האישי שאתה מספק לא יילקח, ייורט, יימחק, יושמד או כי לא ייעשה בו שימוש עלי ידי צד ג'. אין החברה אחראית, בין במישרין או בעקיפין, לכל נזק בין נזק לגוף או לרכוש שיכול להיגרם ללקוח עקב התקשרותו עם ספק דרך פלטפורמת פינדרלה.

הגבלת אחריות

 1. אתה מאשר ומסכים כי נכונות החברה לספק את פלטפורמת פינדרלה תלויה בהסכמתך להגבלה המקסימאלית המותרת על פי דין של אחריות החברה כלפיך וכלפי צדדים שלישיים. לאור האמור, אתה מסכים שלא להטיל אחריות על החברה וכל גורם מטעמה עבור כל נזק, דרישה או תביעה אשר קשורים לשימוש או אי יכול שימוש שלך או של גורם אחר של פלטפורמת פינדרלה , לרבות וללא הגבלה כל תקשורת או שירות אשר החברה או גורם מטעמה סיפקו וכל אובדן של מידע שלך. החברה ומי ומטעמה, לרבות באופן מפורש עובדים, נושאי משרה ודירקטורים, לא תהא בשום אופן אחראית לנזק ישיר או עקיף הקשור לשימוש שלך או אי יכולתך להשתמש בפלטפורמת פינדרלה , אפילו אם הודיעו לחברה על האפשרות לנזק, ככל שמתיר הדין.

שינויים בשירות והפסקת פעילות

 1. מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינויים במסמכים המחייבים

 1. מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק היישומון. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

שיפוי

 1. אתה מסכים בזאת לשפות ולהגן על החברה, לרבות עובדיה, נושאי המשרה, הדירקטורים, נציגים, חברות בת וחברות קשורות שלה, מכל נזק, הוצאה ותביעה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות אחרות, הקשורים ל: (א) שימושך או אי יכולתך להשתמש בפלטפורמת פינדרלה , או (ב) כל תוכן אשר אתה מעלה או שהועלה לפלטפורמת פינדרלה באמצעות חשבונך, לרבות וללא הגבלה תוכן אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' או הינו בלתי חוקי באופן אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוט באופן בלעדי על ההתגוננות ולקבל שליטה על כל מקרה הכפוף לשיפוי כאמור, על חשבונה. בכל מקרה, אתה לא תתפשר בשום מקרה כאמור ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

חוק ושיפוט

 1. אתה מסכים שכל מחלוקת הקשורה לפלטפורמת פינדרלה, לתקנון, למדיניות הפרטיות ויחסיך עם החברה יהיה כפוף לחוק הישראלי, ללא יוצא מן הכלל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

העדר יחסי סוכן-ספק, סוכן-מפיץ ויחסי עובד ומעסיק

 1. בין הצדדים לתקנון זה לא מתקיימים יחסי סוכנות, שותפות, יוזמה משותפת, יחסי עובד-מעביד או יחסי זכיינות, ואין בכוונת התקנון ליצור יחסים כאלו.

כללי

 1. אי אכיפה על ידי החברה של כל תניה מתניות תקנון זה לא יתפרש כוויתור על כל תניה או זכות. תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין החברה בקשר לפלטפורמת פינדרלה . אם תניה כלשהי של התקנון נמצאת שלא בתוקף, שאר התניות יעמדו בתוקפן. מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה ובתקנון זה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות מבצעים, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו; וכן (ג) כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין החברה לבין צד שלישי מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.

עדכונים לתקנון

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או למחוק מתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות, ולשפר, לשנות או להסיר, באופן זמני או קבוע, את פלטפורמת פינדרלה או כל חלק ממנה בכל עת. השינויים יהיו בתוקף עם או ללא הודעה מראש וללא כל אחריות של החברה או מי מטעמה לנזקים אפשריים. אם שינוי עתידי כלשהו של התקנון אינו קביל עבורך או גורם לכך שאינך עומד בתנאיו, עליך למחוק את חשבונך בפלטפורמת פינדרלה . המשך השימוש על ידך בפלטפורמת פינדרלה לאחר כל שינוי מהווה הסכמה מלאה ובלתי הפיכה לכל שינוי ותיקון כאמור.

אני מאשר שקראתי ואני מבין את התקנון לעיל ואת מדיניות הפרטיות ומסכים שהשימוש שלי בפלטפורמת פינדרלה ו/או בבוט פינדרלו מהווה הסכמה שלי לתנאי התקנון.